"Målet med all Yoga, oavsett vad du väljer att kalla den, är att utveckla din fulla potential som människa"

Yogastudion erbjuder en plats för eftertanke och reflektion. 

• Nya perspektiv
• Mod, Lust och Vilja