"Målet med all Yoga, oavsett vad du väljer att kalla den, är att utveckla din fulla potential som människa"

Yogastudion -rum för utveckling
en plats för eftertanke och reflektion. 


Nyfikenhet
Mod, och Vilja
Nya perspektiv

"Yoga is ultimately about learning who we are
and about learning that we are all the same inside".


(Nicolai Bachman)