"Målet med all Yoga, oavsett vad du väljer att kalla den, är att utveckla din fulla potential som människa"

Yogastudion -rum för utveckling
en plats för eftertanke och reflektion


Nyfikenhet
Mod, och Vilja
- för nya perspektiv


"The nature of yoga is to shine the light of awareness
into the darkest corners of th body"

(Jason Crandall)